Kocoń Sp. j.

P.P.U.H. "KOCOŃ" SPÓŁKA JAWNA,KOCOŃ KRZYSZTOF, KOCOŃ JAKUB

* roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
* sprzedaż hurtowa drewna , materiałów budowlanych
* transport drogowy towarów ,
* roboty związane z budową dróg i autostrad
* wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

więcej »

Pilkar

Pilkar Firma Usług Leśnych Krzysztof Kocoń

Oferta

* pielęgnacja drzewostanów
* pozyskanie drewna
* usługi leśne sprzętem ciężkim
* sadzonki leśne
* wycinka drzew przy drogach i w mieście

więcej »